De zwarte engel – film van de voorstelling

Vandaag meet ik met mijn studenten de wolken in deSingel in Antwerpen.

Stageproject in de Vier winden Basisschool

In deze school werd het subthema “overbescherming/ onderbescherming aangepakt.

Gevaarlijk Jong

Het kind verdient de liefde, de bescherming en de aandacht waardoor het alle kansen krijgt zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Ouders en opvoeders zetten zich overtuigend in om dit waar te maken.

Verwoord/verbeeld

Studenten Nederlands en PKV werken samen aan een multimediaal project rond leesbevordering. In een eerste fase onderzoeken ze de leesgewoonten van de leerlingen van hun stageschool. Op grond daarvan kiezen ze een beeldroman die geschikt is voor hun klas.

Pagina's