Geert Koch toonmoment

Toonmoment van Geert Koch, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Stef Coomans toonmoment

Toonmoment van Stef Coomans, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Stef Coomans evaluatie

Evaluatiefilmpje van Stef Coomans, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Martijn Lenaerts toonmoment

Toonmoment van Martijn Lenaerts, student 3de jaar lerarenopleiding fysica

Gevaarlijk Jong

Het kind verdient de liefde, de bescherming en de aandacht waardoor het alle kansen krijgt zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Ouders en opvoeders zetten zich overtuigend in om dit waar te maken.

Verwoord/verbeeld

Studenten Nederlands en PKV werken samen aan een multimediaal project rond leesbevordering. In een eerste fase onderzoeken ze de leesgewoonten van de leerlingen van hun stageschool. Op grond daarvan kiezen ze een beeldroman die geschikt is voor hun klas.

Jiu Jitsu

Studentenfilm van Martijn Lenaers, student 3de jaar lerarenopleiding fyscia

Martijn Lenaerts evaluatie

Zelfevaluatie van het project "Liefde voor het vak" door Martijn Lenaers, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Pagina's