Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen CC BY-NC-SA

Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang jij vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Jiu Jitsu

Studentenfilm van Martijn Lenaers, student 3de jaar lerarenopleiding fyscia

Martijn Lenaerts evaluatie

Zelfevaluatie van het project "Liefde voor het vak" door Martijn Lenaers, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Pagina's