Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen CC BY-NC-SA

Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang jij vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Nele

Dit is 1 van de resultaten van een experiment met studenten van de lerarenopleidingen op de Cultuurdag 2014 als onderdeel van het prikkelparcour.

WOI in kaart

Een film van Lars

Mortieren in WOI

Een film van Nick en Mathias

Fallen heroes

Een film van Lissa en Kristof

Hill 60

Een film van Wouter en Jeroen

Getuigenissen van het front

Een film van Sabine en Marleen

Verslag van het project

Julie en Tim brachten het volledige project in beeld en maakten volgend verslag.

Een lichtpuntje

Een film van Berdien De Vloed

Vliegende Maandag

Filmpje van Kimberly
Oscar is 8 wanneer vliegende maandag zich voor zijn neus afspeelt.

Pagina's