Mensen beschikken over verschillende strategieën die hen in staat stellen met verschil en verandering om te gaan. Deze verschillende strategieën zijn onze culturele basisvaardigheden.
In het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (Barend van Heusden) worden er vier onderscheiden en systematisch ten opzichte van elkaar beschouwd:
- Waarneming (voelen; horen; zien)
- Verbeelding (techniek; design; zorg)
- Conceptualisering (taal; begrippen; symboolsystemen)
- Analyse (modellen; structuren)

Herdenken van WOI in de kleuterschool - Evaluatie

Evaluatie film filmpje gemaakt door: Sara Matthijs, Noraly Sollier, Charlotte Geeroms en Lore Van den Eynde, studenten leerarenopleiding aan de Kaho Sint-Lieven.  

Herdenken van WOI in de kleuterschool - Uitvoeren met de kinderen

Uitvoeren met de kinderen, filmpje gemaakt door: Sara Matthijs, Noraly Sollier, Charlotte Geeroms en Lore Van den Eynde, studenten leerarenopleiding aan de Kaho Sint-Lieven. 

Herdenken van WOI in de kleuterschool - Studenten aan het werk

Studenten aan het werk, filmpje gemaakt door: Sara Matthijs, Noraly Sollier, Charlotte Geeroms en Lore Van den Eynde, studenten leerarenopleiding aan de Kaho Sint-Lieven.

Herdenken van WOI in de kleuterschool - Introductie

Introductiefilmpje van het project, gemaakt door: Sara Matthijs, Noraly Sollier, Charlotte Geeroms en Lore Van den Eynde, studenten leerarenopleiding aan de Kaho Sint-Lieven.

Armoede en clichés

De filmmakers hebben bewust gekeken hoe ze bij hun keuze van personages en bij de uitwerking van hun portret niet gingen vervallen in een stereotiepe beeldvoering

Pagina's