Mensen beschikken over verschillende strategieën die hen in staat stellen met verschil en verandering om te gaan. Deze verschillende strategieën zijn onze culturele basisvaardigheden.
In het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (Barend van Heusden) worden er vier onderscheiden en systematisch ten opzichte van elkaar beschouwd:
- Waarneming (voelen; horen; zien)
- Verbeelding (techniek; design; zorg)
- Conceptualisering (taal; begrippen; symboolsystemen)
- Analyse (modellen; structuren)

Martijn Lenaerts toonmoment

Toonmoment van Martijn Lenaerts, student 3de jaar lerarenopleiding fysica

Verwoord/verbeeld

Studenten Nederlands en PKV werken samen aan een multimediaal project rond leesbevordering. In een eerste fase onderzoeken ze de leesgewoonten van de leerlingen van hun stageschool. Op grond daarvan kiezen ze een beeldroman die geschikt is voor hun klas.

Jiu Jitsu

Studentenfilm van Martijn Lenaers, student 3de jaar lerarenopleiding fyscia

Martijn Lenaerts evaluatie

Zelfevaluatie van het project "Liefde voor het vak" door Martijn Lenaers, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Pagina's