Mensen beschikken over verschillende strategieën die hen in staat stellen met verschil en verandering om te gaan. Deze verschillende strategieën zijn onze culturele basisvaardigheden.
In het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (Barend van Heusden) worden er vier onderscheiden en systematisch ten opzichte van elkaar beschouwd:
- Waarneming (voelen; horen; zien)
- Verbeelding (techniek; design; zorg)
- Conceptualisering (taal; begrippen; symboolsystemen)
- Analyse (modellen; structuren)

Toonmoment Willem Stuyck

Toonmoment van Willem Stuyck, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Riccardo Moro toonmoment

Toonmoment van Riccardo Moro, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Martijn Maes toonmoment

Toonmoment van Martijn Maes, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Michèle Biolcati-Rinald toonmoment

Toonmoment van Michèle Biolcati-Rinald, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Geert Koch toonmoment

Toonmoment van Geert Koch, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Stef Coomans toonmoment

Toonmoment van Stef Coomans, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Gevaarlijk Jong

Het kind verdient de liefde, de bescherming en de aandacht waardoor het alle kansen krijgt zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Ouders en opvoeders zetten zich overtuigend in om dit waar te maken.

Verwoord/verbeeld

Studenten Nederlands en PKV werken samen aan een multimediaal project rond leesbevordering. In een eerste fase onderzoeken ze de leesgewoonten van de leerlingen van hun stageschool. Op grond daarvan kiezen ze een beeldroman die geschikt is voor hun klas.

Pagina's