Studentenfilm - Het geheim van de ruimtelift

Studentenfilm "Het geheim van de ruimtelift", door To Jansen, Michelle Bloemen en Eveline Deckers.

Studentenfilm - Wachten op een eiland (tussenversie)

Tussenversie van de studentenfilm "Wachten op een eiland", door Billy Bizouta, Joachim Ramaekers, Elizabeth Peeters en Melissa Vandewal.

Studentenfilm - Wachten op een eiland

Definitieve versie van de studentenfilm "Wachten op een eiland", door Billy Bizouta, Joachim Ramaekers, Elizabeth Peeters en Melissa Vandewal.

"De Kennismaking" - Interview van de studenten

Interview van Sarah Vanderhoydonck, Arne Seneca en Gwendoline Rodiers, studenten PKV en Nederlands.

Studentenfilm - Net doen alsof is ook liegen

Studentenfilm "Net doen alsof is ook liegen", door Magalie Jordens, Famke Groen en Nele Vanluyten

Studentenfilm - Project

Studentenfilm door Melissa Punie, Jolien Bruynickx en Asunta Kenzeler

Verwoord/verbeeld

Studenten Nederlands en PKV werken samen aan een multimediaal project rond leesbevordering. In een eerste fase onderzoeken ze de leesgewoonten van de leerlingen van hun stageschool. Op grond daarvan kiezen ze een beeldroman die geschikt is voor hun klas.

Pagina's