Mensen beschikken over verschillende strategieën die hen in staat stellen met verschil en verandering om te gaan. Deze verschillende strategieën zijn onze culturele basisvaardigheden.
In het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (Barend van Heusden) worden er vier onderscheiden en systematisch ten opzichte van elkaar beschouwd:
- Waarneming (voelen; horen; zien)
- Verbeelding (techniek; design; zorg)
- Conceptualisering (taal; begrippen; symboolsystemen)
- Analyse (modellen; structuren)

Riccardo Moro evaluatie

Evaluatiefilmpje van Riccardo Moro, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Michèle Biolcati-Rinald evaluatie

Evaluatie van Michèle Biolcati-Rinald, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Geert Koch evaluatie

Evaluatiefilmpje van Geert Koch, student 3de jaar lerarenopleiding fysica.

Verwoord/verbeeld

Studenten Nederlands en PKV werken samen aan een multimediaal project rond leesbevordering. In een eerste fase onderzoeken ze de leesgewoonten van de leerlingen van hun stageschool. Op grond daarvan kiezen ze een beeldroman die geschikt is voor hun klas.

Pagina's