Mensen beschikken over verschillende strategieën die hen in staat stellen met verschil en verandering om te gaan. Deze verschillende strategieën zijn onze culturele basisvaardigheden.
In het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (Barend van Heusden) worden er vier onderscheiden en systematisch ten opzichte van elkaar beschouwd:
- Waarneming (voelen; horen; zien)
- Verbeelding (techniek; design; zorg)
- Conceptualisering (taal; begrippen; symboolsystemen)
- Analyse (modellen; structuren)

Herdenken van WOI in de kleuterschool - Studenten aan het werk

Studenten aan het werk, filmpje gemaakt door: Sara Matthijs, Noraly Sollier, Charlotte Geeroms en Lore Van den Eynde, studenten leerarenopleiding aan de Kaho Sint-Lieven.

Herdenken van WOI in de kleuterschool - Introductie

Introductiefilmpje van het project, gemaakt door: Sara Matthijs, Noraly Sollier, Charlotte Geeroms en Lore Van den Eynde, studenten leerarenopleiding aan de Kaho Sint-Lieven.

Werken met media in de basisscool

Introductie filmpje over het gebruik van media in de basisschool. Gemaakt door Gunter Van der Elst, directeur van de basisschool "Het Groene Dal" in Hoeilaart. 

Cyberpesten

Video gemaakt door Dominique, Jill en Elien

Verloren

Omdat WO I een onderwerp is dat ruim bekeken kan worden, kozen wij om rond het centrale thema: verliezen, terugvinden en samenhorigheid te werken.

Pagina's